Jałowiec Sawina

Jałowiec Sawina jest zaliczany do reliktów przyrody, które przetrwały na swoich stanowiskach z wcześniejszych okresów geologicznych  i obecnie rosnie w Pieninach na niedostępnych skałach wapiennych w pobliżu Sokolicy i na Faćmierzu. Występuje na nasłonecznionych, trudno dostępnych południowych stokach. Jest to jego jedyne znane stanowisko w Polsce. Jałowiec pochodzi z gór poludniowo-zachodniej i Srodkowej Europy: Pireneje, Alpy, Siedmiogród, rośnie na Krymie, Kaukazie i na Uralu oraz w Azji Mniejszej. Rośnie bardzo powoli i jest gatunkiem zagrożonym w Polsce, umieszczony w ,,Polskiej Czerwonej ksiedze roślin”. Często uprawiany jako roślina ozdobna.